Kelių naudotojų mokesčių vinjetės


Vinjetė – Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų (taip pat ir laikinai) transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, suteikiantis teisę važiuoti Lietuvos Respublikos aukščiausios kategorijos keliais.

Vadovaujantis Susisiekimo ministro įsakymu nuo 2007 metų liepos 1 d. transporto priemonių savininkai ar valdytojai, naudotojo mokestį galės sumokėti bei įsigyti vinjetes visapusio aptarnavimo Statoil degalinėse su Statoil Debetine, Statoil Kreditine ir Statoil Europe  kortele.

2012-11-28

Už kuriuos kelius Lietuvoje turiu mokėti mokesčius?

Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, Europos Sąjungos valstybėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar vairuotojai, sumokėję naudotojo mokestį, įgyja teisę važiuoti šiais aukščiausiosios kategorijos magistraliniais keliais

Skaityti daugiau

2012-11-28

Kada galiu nemokėti kelių mokesčio?

Savininkai, važiuodami nurodytais aukščiausiosios kategorijos magistraliniais keliais, privalo turėti dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės, už kurią naudotojo mokestis nemokamas, priskyrimą atitinkamai transporto grupei ir jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Skaityti daugiau

2012-11-28

Kokių tipų vinjetės parduodamos Statoil degalinėse?

Vinjetės į nominalus skirstomos pagal galiojimo trukmę. Galimi tokie kelių mokesčių naudotojų vinječių nominalai:

Skaityti daugiau

2012-11-28

Kuriose Statoil degalinėse parduodamos kelių vinjetės?

Naudotojo mokestį sumokėti bei įsigyti vinjetes galima degalinėse ir kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais. Statoil degalinėse galima nusipirkti vinječių su bet kuria Statoil Debetine, Statoil Kreditine ir Statoil Europe kortele.

Skaityti daugiau

2012-11-28

Ar galiu pasikeisti vinjetę?

Vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

Skaityti daugiau
Uždaryti

Keisti kalbą